Over VITR

Vitaal Innovatietraject Rotterdam

Over VITR
Foto door: Joep Bonte

Hoewel de levensverwachting in Nederland stijgt, is het nog geen vanzelfsprekendheid dat we allemaal in goede gezondheid ouder worden. Ongezonde leefgewoonten als roken, te weinig bewegen en ongezonde voeding hebben een negatieve impact op de volksgezondheid. Dat geldt te meer voor Rotterdam, waar inwoners gemiddeld ongezonder zijn dan in de rest van Nederland. Met VITR willen we daar verandering in brengen, door preventie laagdrempelig en schaalbaar te maken én door de effectiviteit van die preventie te meten.

Smart Health logo

Het VITR Consortium

VITR is een initiatief van het VITR Consortium. Dit consortium wordt gevormd door Erasmus MC, Kenniscentrum Zorginnovatie, Smart Health, Hogeschool Rotterdam, wmo radar, Medical Delta Living Lab Vit for Life, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Rotterdam. Zij bundelen hun krachten en kennis, om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder en vitaler te maken met behulp van slimme technologie. Bij VITR is daarnaast een flink aantal organisaties betrokken als kennispartner.

VITR-projecten

VITR fungeert als een paraplu voor de volgende onderzoeksprojecten:

Foto door: Peter Schmidt

VIT010 (wmo radar)

Bij dit project gaat het om de vorm ‘blended care’. Bewoners uit drie wijken (Delfshaven, Centrum en Overschie) nemen deel aan zes offline vitaliteitsgroepen, begeleid door leefstijlcoaches en buurtcoaches. Ze maken daarnaast gebruik van de Smart Health technolgie. Hiermee beogen we een preventieve aanpak voor mensen met (risico op) chronische ziekten in de leeftijdscategorie 45-67 jaar.

Communicatieve toegankelijkheid VitaalScan

In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en studenten van de Hogeschool Rotterdam wordt door middel van cognitive interviewing onderzocht hoe de VITR Vitaalscan toegankelijker kan worden gemaakt voor laaggeletterden. Taalambassadeurs uit de categorie NT1 zullen deelnemen aan een testpanel en samen met de studenten de Vitaalscan op begrijpelijkheid beoordelen, waarna een aantal aanbevelingen wordt gedaan voor het vergroten van de toegankelijkheid ervan. Deze aanbevelingen zullen, samen met de aanbevelingen van Stichting Lezen en Schrijven, worden geïmplementeerd in een herontwerp van de VITR Vitaalscan, specifiek gericht op laaggeletterden.

Foto door: Vera Bos

ZorgTech onderzoek

In het ZorgTech-programma onderzoeken we hoe we iedereen gelijke toegang kunnen geven tot preventie, en dus gelijke kansen op een gezonde levensstijl. We onderzoeken hoe we VITR toegankelijk kunnen maken voor moeilijk bereikbare doelgroepen, met name de anderstaligen en doen een haalbaarheidsonderzoek naar een structurele financiering van VITR. De uitkomsten moeten een blauwdruk vormen om VITR ook in andere gemeenten in de regio en daarbuiten te implementeren.

Foto door: Iris van den Broek

Help een Rotterdammer

Het VITR-project wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van zowel bedrijven als particulieren. Wil jij ook meehelpen een of meer Rotterdammers gezonder te maken? Jouw donatie, groot of klein, is meer dan welkom. Omdat het VITR-project een sociaal belang dient, is een schenking 100% fiscaal aftrekbaar.

Meer weten?

De verschillende VITR-projecten bieden interessante aanknopingspunten voor de media. Ook biedt VITR ruimte voor nieuwe onderzoeksinitiatieven. Heb je een voorstel, vraag of verzoek, of wil je op de hoogte blijven? Neem dan contact op met VITR.