Privacy verklaring

Privacy
Foto door: Iris van den Broek

Privacy Policy en Disclaimer

Van harte welkom bij de VITR Vitaalscan. Goed dat je mee doet aan de scan die jou inzicht geeft in je gezondheid! Om jou snel een duidelijk beeld te geven over je vitaliteit vragen we informatie over wie jij bent en jouw persoonlijke gewoontes; zoals wat je eet en hoe vaak je beweegt. In deze privacyverklaring leggen we je graag uit wat we met jouw persoonlijke informatie doen.

Wie zijn wij

De VITR Vitaalscan word je aangeboden door het VITR project. Dit is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, SmartVitaal en vele kennispartners.

De VITR Vitaalscan wordt uitgevoerd door SmartVitaal.

Smart Vitaal B.V. is de ontwikkelaar van het unieke vitaliteitsplatform genaamd SmartVitaal.

Juridische contactinformatie van SmartVitaal:

Smart Vitaal B.V. is een besloten vennootschap volgens Nederlands recht; geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69944652. Je vindt onze contactgegevens op de contactpagina.

Wat doen wij

De VITR Vitaalscan heeft het doel om jouw gezondheid te meten, zodat jij meteen weet waar je verbeterpunten zitten. De vragenlijst is opgesteld met een medisch wetenschappelijke onderbouwing gedaan door partners van SmartVitaal.

Door het starten met de VITR Vitaalscan sluit je een overeenkomst met SmartVitaal. Na het invullen van de scan krijg je jouw rapport direct op je beeldscherm te zien.

Met deze informatie krijg jij inzicht in je hartrisicoscore en leefstijlcijfer. Ook krijg je tips over het verbeteren van jouw gewoonten om gezonder te worden.

Wij (SmartVitaal) gebruiken jouw gegevens om rapporten te maken over de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van Rotterdam. Deze rapporten worden gebruikt door bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam. Daarmee kunnen vervolgens wijk specifieke of doelgroep specifieke projecten worden opgezet om de inwoners van Rotterdam te helpen vitaler te worden. De samenwerkingspartners van SmartVitaal ontvangen groepsrapportages waarin de persoonlijke gegevens anoniem zijn gemaakt.

Dit wil zeggen dat daar geen persoonlijke gegevens van jou in de groepsrapportages staan. Wel staan er bijvoorbeeld gemiddelde cijfers van alle deelnemers aan de VITR Vitaalscan in het rapport.

Persoonsgegevens die wij verwerken van deelnemers

Jouw persoonsgegevens verstrek jij als deelnemer zelf aan SmartVitaal.

Dit zijn:

 • Naam

 • Postcodecijfers

 • Emailadres

 • Leeftijd

 • Geslacht

 • Lengte

 • Telefoonnummer

 • Je opleidingsniveau

 • Eet /drinkgewoonten

 • Gewicht

 • Bloeddruk

 • Diabetes

 • Leefgewoonten zoals bewegen, roken, hygiëne en stress

 • Of je medicatie gebruikt

 • Erfelijke hartaandoeningen

Een deel van deze informatie zijn medische persoonsgegevens.

Als deelnemer geef je altijd zelf aan of je wilt deelnemen aan de VITR Vitaalscan. Jij hebt zelf direct invloed op de omvang van de persoonsgegevens die SmartVitaal verzamelt.

Van al deze gegevens wordt je persoonlijke Deelnemersrapportage opgesteld, met een hartrisicoscore en een leefstijlcijfer.

We bewaren de medische persoonsgegevens bij SmartVitaal in een aparte database. Deze database staat los van jouw naam emailadres en telefoonnummer. We maken hiervoor een separaat (pseudoniem) nummer aan waarmee we zorgen dat jij zelf wel de goede rapportage ontvangt. Uiteraard hebben we een goede beveiliging op de database en de vragenlijst gezet, zodat jouw gegevens veilig worden bewaard.

Onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien, uitgebreid en aangepast.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens waarvoor aparte toestemming nodig is om deze te mogen verwerken. Bij het starten van de VITR Vitaalscan vragen we van iedere deelnemer toestemming voor het verwerken van medische gegevens. Zowel in deze privacy policy als in de deelnemersvoorwaarden wijzen we deelnemers er uitdrukkelijk op dat SmartVitaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Zonder medische gegevens kan SmartVitaal jou geen beeld geven over jouw vitaliteit.

SmartVitaal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen geen VITR Vitaalscan invullen bij SmartVitaal.

Als u er van overtuigd bent dat SmartVitaal zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via legal@smartvitaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens die wij verwerken van andere partijen

SmartVitaal heeft ook andere diensten naast deze VITR Vitaalscan. Voor deze andere diensten heeft SmartVitaal een uitgebreide privacyverklaring waarin staat welke gegevens we verzamelen van andere partijen. Met de leveranciers die in opdracht van SmartVitaal persoonsgegevens verwerken voor de VITR Vitaalscan worden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Waarom mogen we deze gegevens verwerken (wettelijke grondslag)

SmartVitaal verwerkt persoonsgegevens onder verschillende wettelijke grondslagen (volgens de AVG).

De belangrijkste grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou als deelnemer. De wettelijke grondslag van overeenkomst geldt ook voor afspraken die we maken met samenwerkingspartners en leveranciers.

SmartVitaal verwerkt jouw bijzondere persoonsgegevens (de medische gegevens) in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de profilering met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken deelnemer als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder a van de AVG. Deze toestemming wordt gevraagd bij het starten van de VITR Vitaalscan dus het aangaan van de overeenkomst met SmartVitaal. Deze toestemming kan op ieder moment door jou worden ingetrokken, door te stoppen met het invullen van de VITR Vitaalscan. Gevolg van de intrekking van deze toestemming is dat SmartVitaal niet langer over je medische gegevens kan beschikken en daardoor geen rapportage aan jou kan geven.

Inschrijving nieuwsbrief

Voor het verzenden van nieuwsbrieven vragen wij je toestemming. Als je de toestemming niet geeft, krijg je ook geen nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrieven van SmartVitaal door op de link in de nieuwsbrief te klikken.

Gedeeltelijk geautomatiseerde besluitvorming

Het opstellen van jouw vitaliteitsrapport op basis van de VITR Vitaalscan gebeurt automatisch. Deze rapportage geeft jou inzicht en tips, maar kan nooit medisch advies vervangen. Je besluit zelf of je de tips uit de rapportage wel of niet opvolgt. SmartVitaal neemt hierin geen beslissingen die jou raken, zodat er geen geautomatiseerde besluitvorming is.

Heb je twijfels over de uitkomst van jouw rapport neem dan contact op met je huisarts. Je mag je vragen over de rapportering ook stellen aan ons. Stuur je vraag in naar legal@smartvitaal.nl we zetten je vraag door naar de betrokken gezondheidswetenschapper of analist. Je krijgt van SmartVitaal nooit persoonlijk advies, maar we kunnen wel nagaan of de VITR Vitaalscan in jouw geval een afwijkende reactie heeft gegeven.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

SmartVitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Daarbij hanteert SmartVitaal de volgende bewaartermijnen.

Gegevens die deelnemers invullen bij de VITR Vitaalscan bewaren wij maximaal 6 maanden.

Na verloop van deze 6 maanden worden de gegevens door SmartVitaal uitsluitend geanonimiseerd bewaard ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van de VITR Vitaalscan en om anonieme groepsrapportages te kunnen delen met onze samenwerkingspartners.

Als jij ervoor kiest om de Deelnemersovereenkomst met SmartVitaal eerder te beëindigen kan dat. Daarvoor gebruik je de deletebutton op de unieke URL met jouw Deelnemersrapportage. Door het gebruik van de deletebutton worden automatisch al jouw gegevens bij SmartVitaal en Smart Health gewist.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

SmartVitaal neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doen wij door het nemen van technische en organisatorische maatregelen die we periodiek controleren en bijstellen. SmartVitaal monitort voortdurend of de stand van de techniek een betere beveiliging kan borgen, en committeert zich om de best passende technische beveiliging te realiseren.

Wat kun jij doen om bij te dragen aan de beveiliging van je persoonsgegevens

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan per direct bij fg@smartvitaal.nl.

Ook jouw gedrag kan misbruik van je gegevens voorkomen. Houd jouw unieke URL met je rapportage voor jezelf en laat anderen niet meekijken bij het inzien van je rapport. Zorg dat je altijd een wachtwoord gebruikt om je mail te lezen waarop je de link naar het rapport ontvangt en laat je account niet onnodig openstaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

SmartVitaal verkoopt je gegevens niet aan derden.

Wel worden je anonieme gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms wordt voor deze onderzoeken een subsidie verstrekt, waarvan SmartVitaal een deel van de opbrengst krijgt.

Deelnemers van de VITR Vitaalscan mogen erop vertrouwen dat SmartVitaal geen persoonsgegevens verstrekt aan de samenwerkingspartners.

De partners krijgen geen inzicht in de antwoorden van individuele deelnemers. Wel verstrekt SmartVitaal een rapportage aan de partners over de totale deelnemersgroep, onder voorwaarde dat de anonimiteit van deelnemers kan worden gewaarborgd. Een rapportage bevat minimaal 50 deelnemersprofielen om de anonimiteit te borgen.

Wettelijke verplichting

SmartVitaal kan gegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van administratie en het doen van fiscale aangifte.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. SmartVitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SmartVitaal. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

We versturen je de gegevens die we van jou hebben via de URL link in de email die je krijgt na het invullen van de VITR Vitaalscan. De antwoorden op de vragenlijst kunnen we niet voor je reproduceren vanwege de afscherming van deze gegevens omwille van jouw privacy.

Daarnaast kun je al jouw gegevens wissen door het gebruik van de deletebutton op de unieke URL pagina. Je hoeft hiervoor geen verzoek te sturen, je kunt dit helemaal zelf uitvoeren op ieder moment van de dag.

Functionaris Gegevensbescherming

SmartVitaal heeft een Functionaris Gegevensbescherming die je kunt bereiken via email naar fg@smartvitaal.nl.

Toezichthouder

Als je niet tevreden bent over de manier waarop Smart Vitaal B.V. met jouw persoonsgegevens omgaat horen wij dit graag direct van je. Je hebt het recht om klachten over onze omgang met jouw privacy gevoelige gegevens te melden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Deelnemersvoorwaarden

Smart Vitaal B.V. hanteert deelnemersvoorwaarden. Deze deelnemersvoorwaarden vind je op onze website www.smartvitaal.nl/gebruikersvoorwaarden waar je deze kunt downloaden en worden je op verzoek toegestuurd.

Disclaimer

Op deze website vind je informatie over het de VITR Vitaalscan van SmartVitaal. Meer informatie over SmartVitaal vind je op www.smartvitaal.nl. Daar lees je over de ontwikkelingen en de producten van Smart Vitaal B.V. De informatie op de website van de VITR Vitaalscan is algemeen van aard en niet bedoeld als advies. Het rapport dat je van ons ontvangt, kan nooit deskundig advies vervangen. Heb je klachten of vragen over je gezondheid neem dan altijd contact op met een specialist. Je kunt Smart Vitaal B.V. niet aansprakelijk houden voor gevolgen van gebruik van de informatie op deze website of uit de rapportage.

Cookies

Op de website van de VITR Vitaalscan worden uitsluitend functionele cookies gebruikt, bijvoorbeeld om je bij iedere vraag de juiste taal weer te geven.

Auteursrecht

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Smart Vitaal B.V. Als je informatie over Smart Vitaal B.V. wilt publiceren dien je voorafgaand aan publicatie toestemming te vragen aan Smart Vitaal B.V. via legal@smartvitaal.nl. Bij iedere publicatie dient minimaal een verwijzing naar www.smartvitaal.nl opgenomen te worden. Smart Vitaal B.V. kan weigeren toestemming te geven voor publicatie.

Versie 1.0 privacy policy

Van tijd tot tijd wordt de privacy policy van de SmartVitaal VITR Vitaalscan herzien. Onder meer om te blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ook om je goed te blijven infomeren over de werkwijze van SmartVitaal die aan verandering onderhevig is.

Wijzigingen in de privacy policy worden altijd op de website van SmartVitaal gepubliceerd.

Deze privacy policy is opgesteld op 10 maart 2021.