Voor huisartsen

Samen de gezondheidskloof dichten

Voor huisartsen

VITR is een grootschalig project waarin verschillende Rotterdamse instanties samenwerken om de leefstijl en gezondheid van alle Rotterdammers te verbeteren. Met behulp van een slim e-Health-platform en een digitale Vitaalscan krijgen alle inwoners van de stad op een laagdrempelige manier inzicht in hun eigen leefstijl, hygiëne en hartrisico. Ook voor jou als huisarts in Rotterdam is VITR relevant. Op deze pagina lees je er meer over.

Over de VITR Vitaalscan

De VITR Vitaalscan is een beknopte gezondheidstest voor het meten van leefstijl en hartrisico. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van medisch gevalideerde vragenlijsten, zoals FFQ en DASS. Het algoritme van de Vitaalscan is gebaseerd op de erkende leefstijlthema’s van het BRAVO-kompas voor gezondheidsbeleid: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Deze leefstijlfactoren bepalen voor 90% de kans op het krijgen van een hartinfarct (Interheart study, Lancet 2004) en andere hart- en vaatziekten. 

De Vitaalscan bevat ook vragen over persoonlijke hygiëne, relevant voor onder meer de kans op virusinfecties. Het invullen van de scan neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De scan heeft naast een Nederlandse ook een Turkse, Arabische, Engelse en Spaanse versie en heeft een voorleesfunctie in al deze talen. Ook is er een scan voor laaggeletterden in de maak. 

De VITR Vitaalscan en huisartsen

Bij een verhoogd hartrisico zorgen de medisch gevalideerde algoritmen van de Vitaalscan ervoor dat de deelnemer direct een melding krijgt contact op te nemen met de huisarts, om ergere gezondheidsklachten in de toekomst te voorkomen. Wanneer zich bij jou een patiënt meldt naar aanleiding van zo’n waarschuwing, kun je hem vragen zijn Vitaalscan-scores aan jou te tonen. 

VITR inzetten als huisarts

Je kunt VITR ook zelf gebruiken. Zo is het mogelijk om patiënten die in jouw opinie baat zouden hebben bij intensievere leefstijlbegeleiding, op VITR te wijzen. VITR biedt Rotterdammers namelijk de mogelijkheid om kosteloos aan hun leefstijl te werken met ondersteuning van het e-Health platform van Smart Health. Op dit platform vinden zij bovendien makkelijker de weg naar de voor hen relevante ondersteuning, zoals diëtisten of leefstijlcoaches. Als huisarts kun je de VITR Vitaalscan ook inzetten tijdens consulten, zodat je op basis van de scores gerichter met je patiënt het gesprek kunt aangaan. 

Gezondheidskloof dichten 

VITR biedt alle inwoners van de stad inzicht in hun gezondheid(srisico’s) en reikt hen handvatten aan om hierover zelf de regie te nemen. Aan de hand van de verzamelde en geanonimiseerde data uit de Vitaalscans krijgt VITR bovendien meer inzicht in de gezondheid van Rotterdam; als geheel en op wijkniveau. Zo kunnen gerichte leefstijlinterventies worden ingezet en kan de gezondheidskloof worden gedicht. Samen met de zorgprofessionals van Rotterdam werken wij zo aan een gezonder Rotterdam. Doe je mee?

Meedoen?

Ben je huisarts en wil je VITR inzetten bij patiënten als leefstijlinterventie? Dan komen we heel graag in contact met jou. Door krachten te bundelen, kunnen we meer impact maken en een stadsbrede leefstijlinterventie van de grond krijgen.