PERSBERICHT

Heel Rotterdam gezonder met de VITR Vitaalscan

Heel Rotterdam gezonder met de VITR Vitaalscan

Rotterdam, 22 maart 2022 – Rotterdam heeft een primeur met stadsbrede leefstijlinterventie: met de online VITR Vitaalscan kunnen alle Rotterdammers vanaf nu meer inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en gezondheidsrisico’s. 

De VITR Vitaalscan, ontwikkeld door Smart Health, wordt gratis aangeboden aan alle Rotterdammers. De scan heeft een Nederlandse, Engelse, Arabische, Turkse en Spaanse versie en kan in die talen in zijn geheel worden voorgelezen. Binnenkort is ook een editie in beeldtaal beschikbaar, speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De Vitaalscan is onderdeel van VITR, wat staat voor Vitaal Innovatie Traject Rotterdam. Doel van VITR is met behulp van slimme technologie Rotterdammers te motiveren hun leefstijl te verbeteren. VITR is een initiatief van het VITR Consortium, dat wordt gevormd door Erasmus MC, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Smart Health, wmo radar, Medical Delta Living Lab Vit for Life en Stichting Lezen en Schrijven. 

Duurzame oplossing voor preventie

Hoewel de gemiddelde levensverwachting in Nederland stijgt, is het nog geen vanzelfsprekendheid dat we allemaal in goede gezondheid ouder worden. Ongezonde leefgewoonten als roken, te weinig bewegen en ongezonde voeding hebben een negatieve impact op de volksgezondheid. Zeker in Rotterdam, waar inwoners gemiddeld ongezonder zijn dan in de rest van Nederland*. VITR wil daar verandering in brengen, door preventie laagdrempelig en schaalbaar te maken én door de effectiviteit ervan te meten. Een duurzame oplossing bieden voor preventie, dat is wat VITR beoogt.

Inzicht in leefstijl en hartrisico

De VITR Vitaalscan is gebaseerd op medisch gevalideerde vragenlijsten over voeding, beweging en persoonlijke hygiëne. Ook bevat de scan vragen over roken, stress, bloeddruk en de erfelijke belasting van de deelnemer. Op basis van de antwoorden van de deelnemer wordt door een slim algoritme** de status van diens leefstijl en het hartrisico berekend en in kaart gebracht. Leefstijl en hartrisico zijn de twee elementen die bepalend zijn voor de staat van gezondheid. Met heldere beeldtaal (rode, oranje en groene smileys) krijgt de deelnemer de eigen persoonlijke scores te zien, aangevuld met uitgebreid persoonlijk advies.

Zelf aan de slag op het e-Healthplatform

Wie na het invullen van de VITR Vitaalscan aan de slag wil met het verbeteren van zijn leefstijl, kan een jaar lang kosteloos terecht op het e-Healthplatform van Smart Health. Dit platform bevat een uitgebreide gezondheidstest (e-PMO), praktische tips, inspiratie en tal van challenges. Bovendien kan de deelnemer op het platform de hulp inroepen van gezondheidsprofessionals zoals leefstijlcoaches en diëtisten. Op basis van de postcode en persoonlijke scores toont de technologie precies het gezondheidsaanbod dat relevant én in de buurt is.

Een voorbeeld uit de praktijk

Uit de VITR Vitaalscan van Corrie van Driel (70 jaar), inwoonster van de wijk Overschie, bleek dat ze – in haar eigen woorden – ‘een risicogeval’ was: ‘Ik bleek een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten te hebben,’ vertelt ze. ‘Dat kwam niet als een complete verrassing, maar ik dacht wel: oei, nu moet ik uitkijken en aan de slag gaan’.

"...ik dacht wel: oei, nu moet ik uitkijken en aan de slag gaan."

Die motivatie om iets te veranderen zag leefstijlcoach Evelyne Hurkmans al vaker optreden nadat mensen de Vitaalscan hadden ingevuld. Hurkmans begeleidde meerdere groepen deelnemers tijdens een ‘blended care’ traject van VITR. Dit traject is een samenwerking met wmo radar waarbij, naast de Vitaalscan en het e-Healthplatform, ook offline ondersteuning wordt aangeboden in een serie groepsbijeenkomsten. Zes weken lang leerden de deelnemers meer over diverse leefstijlthema’s: van bewegen tot voeding en van water drinken tot slaap en stress. Dat werkte goed, concludeert Hurkmans:

Door samen met deelnemers te gaan bewegen en een gezonde leefstijl echt te laten ervaren, kun je écht aanzetten tot gedragsverandering. Blended care is heel waardevol. Enerzijds kunnen deelnemers zichzelf met de online scan blijven monitoren en hun vorderingen meten. Anderzijds helpt een persoonlijk coachtraject om terugval te voorkomen.

En Corrie? Die is dankzij deze bijeenkomsten meer gaan bewegen én ervaart nu een betere nachtrust: ‘Soms word ik wakker met het gevoel van: zo, ik heb écht goed geslapen! Dat is heerlijk.’

"Soms word ik wakker met het gevoel van: zo, ik heb écht goed geslapen! "

Gezondheid van Rotterdam in kaart brengen

De effectiviteit van VITR als leefstijlinterventie kan met behulp van de slimme technologie nauwkeurig worden gemeten. Dit doet ontwikkelaar Smart Health al langer onder medewerkers van bedrijven als Zeeman en Spar. Met de inzet van de technologie kan in zulke bedrijven een reductie in ziekteverzuim worden gerealiseerd van minstens 20 procent. Voor het eerst wordt de technologie nu aan een hele stad aangeboden en kan de gezondheid van alle burgers van de stad Rotterdam in kaart gebracht worden. Daarvoor is het uiteraard wel zaak dat zoveel mogelijk Rotterdammers de Vitaalscan invullen! Heb jij dit al gedaan? 

De Vitaalscan vind je op Rotterdam.vitr.nl

_______________

Meer informatie, interviews of afbeeldingen op hoge resolutie?
Mail of bel Job Weijters: job@vitr.nl / 06 25197834 / 085 1122344

* https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/gezond010-het-akkoord/Gezond010_Het-akkoord_DEF.pdf
** Dit algoritme is gebaseerd op de leefstijlthema’s van het BRAVO-kompas voor gezondheidsbeleid, namelijk bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning, de leefstijlfactoren die voor 90% de kans op het krijgen van een hartinfarct (Interheart study, Lancet 2004) en andere hart- en vaatziekten bepalen.